Gyöngyvér TakátsGyöngyvér Takáts – doktor nauk ekonomiczych, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Sztokholmskiego. Redaktor naczelna Biuletynu głównego księgowego wydanego przez INFOR PL SA, trener w Fundacji Rozwoju Rachunkowości oraz współpracuje też z Grupą ECDDP Szkolenia Sp. z o.o. Nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie.

Zajmuje się zagadnieniami rachunkowymi rozliczenia praw do emisji gazów cieplarnianych (współpracuję z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie).

Autorka wielu publikacji zarówno praktycznych jak i naukowych.

Zachęcam do zapoznania się z dokumentami potwierdzającymi moje kwalifikacje:

Doktor Nauk Ekonomicznych - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (DYPLOM)

Studia podyplomowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (DYPLOM)

Studia magisterskie - The University of Stockholm (DYPLOM)

Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów

Dyplom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uznających znajomość Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej akredytowany przez ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants)